Living Lab werkt in Mechelen, Oh! Ondernemershuis, Kanunnik De Deckerstraat 20A, 2800 Mechelen

4. Opstart

Eigenaars met dienstverlening of uitbating.

Integrale projectomkadering
in vier levensfasen:

1. Inspiratie

Maatschappelijk relevante behoeften en uitdagingen worden zichtbaar gemaakt via een co-creatief overlegtraject met alle stakeholders in de regio, gemeenschap of bedrijfscyclus

2. Concept

Idee├źn en concepten worden in kaart gebracht en opgedeeld naar toepassingsgebied en uitvoerbaarheid. Mogelijk ontstaat hier ook al synergie met andere concepten of reeds lopende projecten.

3. Engagement

Gekozen projectconcepten worden uitgewerkt tot een leefbaar project of proeftuin* met eigenaarschap, expertise, een plan en middelen:

  • projectinitiatieven worden voorgesteld aan de partners
    en het grote publiek, deze kunnen participeren via een investering of gift aan het project
  • naast 'crowdfunding' loopt er ook een parallel financieringsproces met overheidssubsidie of kapitaalverleners
  • voor elk project wordt een geschikte eigenaar geselecteerd die zorgt voor de dienstverlening of uitbating
  • zoveel mogelijk stakeholders worden betrokken in het project als klant, expert, medewerker of eigenaar

4. Opstart

Na toekennen van eigenaarschap en middelen kan het project of de proeftuin starten. Betrokkenheid van een breed draagvlak garandeert een kwalitatief verloop van het project i.f.v. vooropgestelde resultaten en leerproces.

Evolutie en Kruisbestuiving

Eens opgestart zorgt de living lab methodiek nog voor een kwalitatieve opvolging op drie niveaus:

  • projecten en proeftuinen in uitvoering worden uitgenodigd in een 'forum' waar sturing, advies en ondersteuning beschikbaar komt door deelname van meerdere projecteigenaars in dezelfde organisatie, bedrijfscyclus of gemeenschap (lees: ecosysteem)
  • na de realisatie zijn de uitkomsten bekend en deze worden gedeeld en gerepliceerd, binnen de stakeholders 'community', in functie van verdere toepassing naar een groter werkgebied of organisatie
  • ook de kruisbestuiving naar gelijkaardige behoeften of initiatieven in de omgeving wordt bewaakt en gestimuleerd

 

* Een proeftuinproject kenmerkt zich door in een afgebakende periode nut en noodzaak van de innovatie of het vernieuwende idee aan te tonen, waarna marktintroductie mogelijk is.
Het idee is, dat belanghebbende stakeholders vertrouwd kunnen raken met de unieke eigenschappen en voordelen van de innovatie. Ook levert een proeftuin inzichten op die tot bijstellingen in het nieuwe business model kunnen leiden.